Zatwierdzeni Podwykonawcy

 

L.P. PODWYKONAWCA ZAKRES PRAC OSTATECZNA DATA AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO
1. POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. zdjęcie warstwy humusu, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, odwodnienie drogi, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych, roboty drogowe 13.08.2020r.
2. ASTA-BUD Sp. z o.o. zdjęcie warstwy humusu, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, odwodnienie drogi, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych, roboty drogowe 12.10.2020r.
3. DPP S.C. Partners Szymon Duszka, Marek Piwiński roboty drogowe w zakresie podbudowy D.04.00.00, nawierzchn D.05.00.00, elementów ulic D.08.00.00
4. „LADROK” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Zbigniew Ladorucki roboty drogowe w zakresie odwodnienia korpusu D.03.00.00, robót wykończeniowych D.06.00.00, D.09.01.01
5. Sudeckie Drogi Sp. o.o. roboty drogowe w zakresie podbudowy D.04.00.00, nawierzchn D.05.00.00, elementów ulic D.08.00.00
6. Olga Stolarska Usługi roboty drogowe w zakresie podbudowy D.04.00.00, nawierzchn D.05.00.00, elementów ulic D.08.00.00
7. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „SAB” Dariusz Drabik roboty drogowe w zakresie podbudowy D.04.00.00, nawierzchn D.05.00.00, elementów ulic D.08.00.00
8. Zakład Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Stanisław Muszalski zdjęcie warstwy humusu, budowa kanalizacji deszczowej, roboty drogowe, przepusty P-1 i P-2 13.08.2020r.
9. SATTELGEO Polska Sp. z o.o. obsługa geodezyjna
10. P.PHU OŚWIETLENIE Dariusz Ostrowski zdjęcie warstwy humusu, przebudowa urządzeń energetycznych, budowa kanalizacji deszczowej, roboty drogowe, przepusty P-1 i P-2 12.08.2020r.
11. Usługi Transportowe Waldemar Woźniak usługa najmu ciągnika z beczką
12. Bartłomiej Zieliński EKRAN-TECH wykonanie i montaż ekranów akustycznych 06.10.2020r.
13. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. usługa naprawy i wymiany uszkodzonych zasuw usługa przestawienia hydrantu 17.09.2020r.
14. Saferoad RRS Polska dostawa i montaz barier ochronnych 06.11.2020
15. POL-DRÓG Piła Sp. z o.o. zdjęcie warstwy humusu D.01.02.02, odwodnienie drogi D.03.02.01, roboty drogowe w zakresie prac rozbiórkowych D.01.02.04, robót ziemnych, D.02.00.00, podbudowy D.04.00.00, nawierzchni D.05.00.00, robót wykończeniowych D.06.00.00, D.09.01.01, elementów ulic D.08.00.00 oraz rooty w zakresie oświetlenia układu drogowego 13.08.2020r.
16. ASTA-BUD Sp. z o.o. zdjęcie warstwy humusu D.01.02.02, odwodnienie drogi D.03.02.01, roboty drogowe w zakresie prac rozbiórkowych D.01.02.04, robót ziemnych, D.02.00.00, podbudowy D.04.00.00, nawierzchni D.05.00.00, robót wykończeniowych D.06.00.00, D.09.01.01, elementów ulic D.08.00.00 oraz rooty w zakresie oświetlenia układu drogowego 12.10.2020r.
17. DPP S.C. Partners Szymon Duszka, Marek Piwiński roboty drogowe w zakresie podbudowy D.04.00.00, nawierzchn D.05.00.00, elementów ulic D.08.00.00
18. „LADROK” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Zbigniew Ladorucki roboty drogowe w zakresie odwodnienia korpusu D.03.00.00, robót wykończeniowych D.06.00.00, D.09.01.01, zieleni drogowej D.09.00.00
19. Sudeckie Drogi Sp. o.o. roboty drogowe w zakresie podbudowy D.04.00.00, nawierzchn D.05.00.00, elementów ulic D.08.00.00
20. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „SAB” Dariusz Drabik roboty drogowe w zakresie podbudowy D.04.00.00, nawierzchn D.05.00.00, elementów ulic D.08.00.00
21. Menard Sp. o.o.
22. FBSERWIS S.A. wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej, bramy, furtki, siatki dogęszczające, siatki naprowadzające dla płazów
23. GEOEKSPRES Olsztynek Sp. z o.o. Sp. K. całościowa i kompleksowa obsługa geodezyjna 29.10.2020r.
25. RAJA Radosław Jabłoński montaż ogrodzenia z siatki stalowej, bram, furtek, siatki dogęszczającej, siatki naprowadzającej dla płazów montaż ogrodzenia z siatki stalowej, bram, furtek, siatki dogęszczającej, siatki naprowadzającej dla płazów 12.10.2020r.
26. TRAX ELEKTRONIC A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. j. system informacji pogodowej i stacji pogodowej 29.10.2020r.
27. SAFEROAD RRS POLSKA Sp. Z o.o. bariery i osłony energochłonne 29.10.2020r.
28. TELMONT Przewierty Sterowane S.C. A. Śledź, P. Dutkiewicz, K. Połatyński wykonanie przewiertu sterowanego dla rur 4x RHDPEp 110/6,3 wraz ze zgrzewaniem i wciąganiem rur 5.10.2020r.
29. Enexon Sp.z o.o., transport dostawcy studni kablowej, transport dostawcy rury AROT
30. Elektra Sp. Z o.o. transport dostawcy rura karbowana uchwyty dystansowe, złączka do rur, uszczelka do rur, transport dostawcy studnia kablowa, rurka wsporcza, uchwyt kablowy,klucz do pokrywy, słupek oznaczeniowy
31. FBSERWIS S.A. wynajem koparki łańcuchowej (z operatorem) do wykonania wykopu pod budowę Kanału Technologicznego 21.10.2020r.
32. GEO-CAL Arkadiusz Suchecki Geodezyjna Obsługa Inwestycji obsługa geodezyjna 20.10.2020r.
33. NAVI-GLOB Sp. z o.o. Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
34. Embud Michał Matecki Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu (zw. „TOR”) od km 0+020,00 do km 1+500,00 węzeł „Wałcz Zachód” i od km 16+500,00 do km 17+805,23 węzeł „Witankowo”.
35. P.H.U. „LEGAL” usługa najmu okresowego miejsc noclegowych z pzeznaczeniem dla pracowników Najemcy w 4 lokalach o funkcji mieszkaniowej wchodzących w skład nieruchomości przy ulicy Południowej 6 w Wałczu.
36. P.H.U. EL PROFESSIONAL Sp. z o.o. Sp. k. wynajem stacji transformatorowej, wykonanie zasilania w energię elektryczną
37. Grzegorz Kazimierczak „FREZDROM” frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka mechaniczna istniejącej konstrukcji nawierzchni bitumicznej
38. INNOVO TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp. k. przeniesienie wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych z miejscowości Bożepole Wielkie do miejscowości Wałcz
39. Waldemar Woźniak Usługi Transportowe usługa najmu sprzętu wraz z operatorami – ciągnik rolniczy z beczką, ciągnik rolniczy z opryskiwaczem
40. Rapatech Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Rafał Komisarczyk wykonanie odwiertów
41. IRBUD Sławmoir Garlej udostępnienie sprzętu budowlanego wraz z operatorami
42. WOWIX Sp. z o.o. Sp. k. usługa transportu materiałów większa ilośc pojazdów samowyładowawczych
43. TRANS-PAR Sp. z o.o. usługa najmu sprzętu wraz z operatorem – koparka gąsienicowa z wysięgiem long
44. EKOBAU-POLSKA Sp.z o.o. usługa najmu sprzętu wraz z operatorem – koparka z wysięgnikiem long Wykonanie i uzupełnienie pobocza
45. KOPTECH Krzysztof Czubak najem sprzętu wraz z operatorem – wynajem pojazdów 4 osiowych, koparki kołowej
46. Trójmiejska Wypożyczalnia Maszyn Sp. z o.o. najem koparki kołowej wraz z operatorem
47. HYDROMOST – inwest Baran Mariusz Kompleksowa realizaja prac związanych z wykonaniem wymiany izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej tj. zerwanie istniejącej izolacji wraz z czyszczeniem powierzchni betonowych i ponowne położenie izolacji z pay termozgrzewalnej, zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi oraz załącznikiem nr 1. 25.06.2020r.
48. GRYFBETON Sp. z o.o. wykonanie i dostawa mieszanek betonowych
49. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. dostawa wypełniacza wapiennego dostawa kruszywa wapiennego
50. Energopol-Szczecin S.A. w upadłości nabycie materiałów (kruszywo, ścieki, wpusty, krawężniki itd..); przepompownia P1-P6,P7.1,melafir,kamień polny
51. POLOCHEM dostawa środka adhezyjnego WETFIX BE
52. RETTENMAIER Polska Sp. z o.o. dostawa materiału Viatop Premium w ilości 180 000 kg
53. LAFARGE CEMENT S.A. (dalszy dostawca Impression Sp. z o.o.) dostawa cementu w ilości 900ton
54. Petrol-Hawen Sp. z o.o. Sp.k. dostawa oleju napędowego dostawa oleju opałowego
55. Kaimierz Ginter Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Zakład Pracy Chronionej sprzedaż i dostawa prefabrykatów betonowych
56. SIWIK INTERTRADE Sp. z. o.o. dostawa oleju opałowego
57. F.H.U. KRZYŚ Krzysztof Wiśniewski kompleksowa realizacja prac związanych z budową kanalizacji deszczowej i drenażu montaż przepompowni roboty dodatkowe
58. REJKO Nikodem Rej kompleksowe i prawidłowe wykonanie zabezpieczenia nawierzchni z żywic na chodnikach, w zakresie zgodnym ze specyfikacjami i dokumentacją wykonawczą.
59. Grand-Bud Judyta Symoczko wykonanie prac brukarskich polegających na ułożeniu ścieków z prefabrykatów betonowych, wykonanie ścieków skarpowych, umocnienie dna i skarp rowów, obrobienie wpustów deszczowych; aneks nr 2: umocnienie skarp/przeciwskarp 14.10.2020r.
60. Impression Sp. z o.o. kompleksowe wzmocnienie podłoża z grutnu stabilizowanego cementem gr. 20cm
61. OLAN Południe Sp. z o.o. usługa skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 08.10.2020r.
62. Interasphalt Sp. z o.o., wykonanie przeciwspadków z asfaltu twardolanego, uszczelnienie przerw technologicznych asfaltu lanego, ułożenie warstwy ochronnej z asfaltu lanego na obiektach M1, WD-2 Karo, estakada E1 i E2
63. MGM BUSINESS Sp. z. o.o. hummusowanie z obsianiem trawą, umocnienie dna i skarp rowów, zdjęcie warstwy hummusu
64. Zieleń Drogowa Sp. z o.o. hummusowanie z obsianiem trawą, umocnienie dna i skarp rowów, zdjęcie warstwy hummusu
65. Geobear Sp. z o.o. wzmocnienie i stabilizacja gruntu oraz wypełnienie pustek za konstrukcją muru oporowego obiektu WD2 Karo 08.09.2020r.
66. DWD System Sp. z o.o. kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem Kolektora z polipropylenu PP kolor RAL9002 odprowadzający wodę z sączków kolektorami zbiorczymi do poziomu terenu lub poza ciągi komunikacyjne i rzeki na oiekrach M1, WC1,WC3 oraz WD2 KARO wraz z elementami mocowań wykonanych ze stali kwasoodpornej
67. BH-GROUP Sp. z o.o. wykonanie tymczasowych barier wodnych w postaci wałków z betonu
68. P.P.H.U OŚWIETLENIE Dariusz Ostrowski dokończenie prac w zakresie oświetlenia
69. Marek Dzieciuch Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „MARTEL” D.07.07.01.
Ułożenie rur osłonowych PCV o średnicy do 110 mm, układanie kabla nN typu YKY 4×25 mm2, montaż i stawianie kompletnego słupa oświetleniowego stalowego ocynkowanego o wysokości do 11m, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, aneks zmienia zapisy, z którymi Zamawiający się nie zgodził
01.07.2020r.
70. DAN-BUD Daniel Lewoczko ZBIORNIKI RETENCYJNE ŻELBETOWE:
D.03.05.01b
Ubezpieczenie ścian płytkami ażurowymi ZB4, ZB5, ZB6 i ZB7.
ZBIORNIKI ODPAROWUJĄCE:
D.10.01.01
Umocnienie skarp i dna płytą ążurową na podsypce piaskwoej gr. 15 cm, umocneinie wjazdu do zbiornika płytami betonowymi azurowymi na podsypce piaskowej gr. 15 cm, aneks zmienia zapisy, z którymi Zamawiający się nie zgodził
01.07.2020r.
71. HL SYSTEM Sp. z o.o., sp. komandytowa ZBIORNIKI RETENCYJNE (SZCZELNE):
D.03.05.01b
Roboty ziemne, umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi, hydroizolacja gruntu geomembranami, warstwa uszczelniająca mieszaniną iłu i gliny warstwą grubości 30 cm.
KANALIZACJA DESZCZOWA:
D.03.02.01
– kanalizacja deszczowa z rur PVC dn 200 mm + próba szczelności,
– kanalizacja deszczowa z rur PVC dn 315 + próba szczelności + insoekcja telewizyjna kanałów,
– kanalizacja deszczowa z rur PVC dn 400 mm + próba szczelności + inspekcja telewizyjna kanałów,
– wbudowanie studni betonowych Dn 1200 mm + montaż włazu z regulacją,
-wbudowanie wpustów ściekowych Dn 500 + montaż wpustu z regulacją.
01.07.2020r.
72. HYDROMAX Andrzej i Jakub Niespójny Spółka Jawna Budowa estakady E1 i E2
M.30.20.16 Wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych (podpory, przęsła)
M.30.20.18 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych poprzez antygraffiti
01.07.2020r.
73. KARATIS Sp. z o.o. Obiekt WD-0: izolacja nawierzchni z żywic, uszczelnianie styków, hydrofobizacja, zabezpieczenie antykorozyjne,
Obiekt WD-1 Karo: izolacja nawierzchni z żywic, uszczelnianie styków, hydrofobizacja, zabezpieczenie antykorozyjne,
Obiekt WD2 A-B: izolacja nawierzchni z żywic, hydrofobizacja,
Obiekt WD1 Zabrze: wyk. nawierzchni z żywic, uszczelnianie styków, hydrofobizacja, zabezpieczenie antykorozyjne,
Obiekt WD2 Zabrze: wyk. nawierzchni z żywic, uszczelnianie styków, hydrofobizacja, zabezpieczenie antykorozyjne,
Obiekt WD3: wyk. nawierzchni z żywic, uszczelnianie styków, hydrofobizacja, zabezpieczenie antykorozyjne,
Obiekt M-1: wyk. nawierzchni z żywic, hydrofobizacja, zabezpieczenie antykorozyjne.
01.07.2020r.
74. VEKTOR Klaudia Bednarz Obiekty mostowe: wymiana izolacji wraz z czyzczeniem powierzchni betonowych z papy, wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych, uszczelnianie styków, hydrofobizacja powierzchni betonowych, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych poprzez antygraffiti. 01.07.2020r.
75. STAL-BUD Sp z o.o. WD-0: wykonanie balustrady stalowej, montaż poręczy stalowej
M-2: montaż poręczy stalowej
WD-5:wykonanie balustrad stalowych i montaż poręczy stalowej,
WD-6: montaż poręczy stalowej
WD-7: wykonanie balustrady stalowej, montaż poręczy stalowej.
WC-3: montaz poręczy stalowej,
E-1: montaż balustrad, montaż drabin technologicznych podpór, montaż balustrad technologicznych podpór,
E-2: montaż balustrad i poręczy stalowej, montaz balustrad technologicznych podpór, montaż włazów
29.06.2020r.
76. Dar-Bruk Roman Woszczyński Zbiorniki retencyjno filtracyjne ZB9, ZB10, ZB11, ZB12, ZB14: roboty ziemne, warstwa piasku filtracyjnego, ułożenie geowłókniny, podsypka filtracyjna z żwiru o uziarnieniu 2-8 oraz 16-32 w gotowym wykopie, umocnienie skarp płytą ażurową na podsypce piaskowej 01.07.2020r.
77. EM BUD Mariusz Łukomski wykonanie robót budowlanych na obiektach mostowych – wykonanie drenażów, montaż reperów, wykonanie kap chodnkowch, wykonanie desek gzymsowych
78. HYDROTECC-ANG Sp. z o.o. wykonanie robót budowlanych na estakadzie E-1 – wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 03.07.2020r.
79. INTERASPHALT Sp. z o.o. ułozenie warstw ochronnych na obiektach WD-0, WD-1, WD-2, WD-3, WD-4, WD-5
80. MSP ENGINEERING Sp. z o.o. montaż poręczy stalowych na obiektach WD-1, WD-2, WD-3, WD-4. M-1, WC-1, WED-1, WED-3, WED-4
81. POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11 i z betonu asfaltowego AC11S, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych 21.07.2020r.
82. SAFEROAD RRS Polska Sp.z o.o. wykonanie barier ochronnych na obiektach WD-0, WD-1, WD-1 KARO, WD-2, WD-2 a i b, WD-3, WD-4, WD-5, WD-7, M-1
83. MBS BUDOWNICTWO Sp. Z o.o. roboty na zbiornikach retencyjno filtracyjnych ZB16, ZB17 (roboty ziemne, podsypka, umocnienie skarp) 27.08.2020r.
84. Bartłomiej Zieliński EKRAN-TECH wykonanie osłon przeciwolśnieniowych na obiektach M-1, M-2, WED-1, WED-2, WED-3, WED-4
85. FBSERWIS S.A. wykonanie ogrodzenia z bramą zbiornika ZB4, ZB5, ZB6, ZB7
86. Zakład Usługowo-Transportowy Jan Bańkiewicz wykonanie ścieków trójkątnych i skarpowych, obrzeży betonowych, podbudowy z kruszywa na ciągach pieszo-rowerowych, nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej
87. JEZIÓRSKA Sp. j. humusowanie skarp z obsianiem trawą
88. LAFARGE CEMENT S.A. dostawa cementu
89. Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. dostawa mieszanki do podbudowy
90. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KAM Sp. z o.o. dostawa żwiru 16/32
91. Kopalnia Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Sp. j. dostawa żwiru 2/8 i 8/16
92. Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych TERRAZZO mgr. Inż. Jacek Kulupa dostawa krawężników betonowych, oporników betonowych, płyt ażurowych i betonowych, korytek ściekowych
93. GEO-CAL Arkadiusz Suchecki Geodezyjna Obsługa Inwestycji kompleksowa obsługa geodezyjna
94. SKAR Piotr Łuczak S.j. usługi transportowe towarów samochodami ciężarowymi 3-osiowymi i 4-osiowymi
95. Cygan Marek Przedsiębiorstwo Hanlowo-Usługowe „MC-TRANS” usługa polegająca na zapewnieniu sprzętu budowlanego: koparka kołowa i ładowarka
96. Krzysztof Koza Przedsięniorstwo Usługowo-Transportowe usługa polegająca na zapewnieniu sprzętu budowlanego: koparka kołowa i koparko-ładowarka
97. Trójmiejska Wypożyczalnia Maszyn Sp. z o.o. usługa polegająca na zapewnieniu sprzętu budowlanego: koparka kołowa i koparka gąsienicowa
98. AGRO-BUD Błażej Kosmala usługa polegająca na zapewnieniu sprzętu budowlanego: koparka kołowa x 2
99. KOMEL-BUD 2 Sp. z. o.o. usługa polegająca na zapewnieniu sprzętu budowlanego: koparka kołowa i koparka gąsienicowa x 2 i spycharka bez systemu x 2
100. JULPOL Mariola Olszewska usługa polegająca na zapewnieniu sprzętu budowlanego: spycharka bez systemu, spycharka z systemem, walec stal, walec guma, walec gładki, równiarka bez systemu, równiarka z systemem, usługa stabilizacji
101. KOZA TRANSPORT Spółka komandytowa usługa transportowa samochodami ciężarowymi 4osiowymi 8×8
102. Usługi Transportu Ciężarowego Grochowski Marian usługa transportowa samochodami ciężarowymi 3osiowymi 8×8 i 4osiowymi 8×9
103. PAW BUD PASTUSIAK PAWEŁ usługi sprzętowe z obsługą – koparka kołowa 18-22 ton bez systemu usługi transportowe towarów samochodami ciężarowymi 4-osiowymi 8×8
104. Polex Bis Szymon Zujewski usługi sprzętowe z obsługą – koparka gąsienicowa 22-25 ton bez systemu