Wizualizacja #1

Odcinek obwodnicy od km 3+920 do km 17+805 zaprojektowany przez konsorcjum firm WBP ZABRZE SP. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze oraz PxM ? Projekt ? Południe Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków.

Link do pobrania Wizualizacji 3D Realizowany jest wariant I
(Po pobraniu należy rozpakować archiwum zip i uruchomić plik „Wizualizacja.exe”)