Wizytacja na obwodnicy Wałcza

W dniu 31.01.2019 o godzinie 10:00 w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się wizytacja władz miasta Wałcz przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz Biura Inżyniera Kontraktu. W pierwszej części spotkania omówiono postęp prac, odbyło się szkolenie BHP i zapoznanie się z Planem BiOZ. Następnie Wykonawca wyposażył gości w odzież BHP celem wizytacji terenu budowy, gdzie dokonano przeglądu[…]