Wykonywanie warstwy ścieralnej SMA na ciągu głównym