Montaż osłony zabezpieczejącej na początkowym odcinku barier energochłonnych