9 Czerwca 2017 – Estakada E-1 Montaż deskowania ustroju nośnego