6 PaĽdziernika 2017 Układanie podbudowy z kruszywa łamanego km 7+700-8+000