01 Marca 2019 Układanie ścieków trójkątnych na trasie głównej w km 1+500 – 3+300