30,31 paždzienik 2018 Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych E-1