30 Sierpnia Wykonanie zasypki przepustu PE-10 gruntem niespoistym- km 15+409 przyszłej obwodnicy.