30 Sierpnia 2017 Osuszanie warstwy nasypu km 14+390-14+500