30 Maja 2018 Zbrojenie płyty górnej ustroju nośnego WC-1