30 lipca 2018 Zbrojenie, betonowanie kap chodnikowych oraz roboty wykończeniowe na E-2