3 LIPCA 2017 WD-6 – Montaż deskowania skrzydeł przyczółka