29 listopad 2018 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2+450 – 3+050