29 kwietnia 2019 Wykonanie wykopu oraz podbudowa z kruszywa pod ścieżkę rowerową na DK 22