28 września 2018 Wykonanie 1 warstwy podbudowy bitumicznej w km 0+600 – 1+180