28 Czerwca 2018 Zbrojenie nasypu wkładkami geosyntycznymi oraz wykonanie warstwy nasypu km 4+800