26 Paždziernika Roboty palowe pod estakadami E-1 i E-2- kontynuacja.