26 Paždziernik 2018 Wykonywanie nasypu w km 3+300 – 3+360