26 marca 2019 Podbudowa bitumiczna 1 warstwa w km 1+500 – 2+300 jezdnia lewa