26 Lipca 2018 Wykonanie górnej warstwy nasypu w km 8+700 – 8+900