26 CZERWCA 2017 Estakada E-2 – Montaż zbrojenia ustroju nośnego