25 Sierpnia 2017 WD-6 Montaż deskowania systemowego poprzecznicy – oś 3