25.07.2016 Roboty ziemne, oczyszczanie gruntu z wykopu, 6 km.