24 Listopada 2017 Wykonanie nasypu i podbudowy z kruszywa w km 1+400-1+800