24-29 czerwca 2019 Wykonywanie podbudów, rowów i prac przyobiektowych