23 STYCZNIA 2017 Wymiana gruntu, 8 km przyszłej obwodnicy