23 kwietnia 2019 Obiekt E-1- Próbne obciążenie oraz montaż barier