23.07.2020 – Wykonywanie podbudowy bitumicznej km 3+340 – 3+920 jezdnia lewa