22 Września 2017 – Osuszanie nasypu km 10+400-10+700