22 listopada 2018 Wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P w km 10+290-10+330 jezdnia L