22 LISTOPADA 2016 Wymiana gruntu- km 8+200 przyszłej obwodnicy.