21.08.2019 ? Wykonywanie prac porządkowych na obiekcie WD-6