29 Marzec 2017 Węzeł Wschód, osuszanie podłoża pod ł±cznice 1, 2