20 października 2017 Układanie warstwy wiążącej km 6+520-7+080