20 kwietnia 2018 Betonowanie poprzecznicy w osi 2 obiekt WC 1