19 PA¬DZIERNIKA 2016 Osuszanie gliny wapnem- odcinek próbny.