19 kwietnia 2019 Montaż ogrodzenia w km 1+500 – 2+700