18 stycznia 2019 Profilowanie skarp w km 3+400-3+900