18 grudnia 2018 Wykonywanie nasypu przeciążeniowego w km 3+400-3+700