18.07.2019 r. Wykonywanie górnej warstwy nasypu km 17+350