16 STYCZNIA 2017 Kontynuacja prac przy zbiornikach retencyjno- szczelnych.