16 SIERPNIA 2016 Wykonywanie rowów w celu usunięcia zastoisk wody. 5 km przyszłej obwodnicy.