16 paždziernik 2018 Zbrojenie oraz betonowanie kapy chodnikowej M-2