16.07.2020 – Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego – Estakada E-2