15 marca 2019 Wykonanie obrukowania z kostki betonowej oraz przygotowanie płyty ustroju nośnego pod izolacje