14 września 2018 Wykonanie warstwy nasypu w km 3+670 – 3+920