14 września 2018 Wykonanie górnej warstwy w km 2+700 – 2+850