14 LISTOPADA 2016 Budowa nasypu- 13 km przyszłej obwodnicy.